Tháng Sáu 24, 2024

Chính Sách Bảo Mật

Giới Thiệu:

Chào mừng đến với XemtructiepDaga Org! Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin Chúng Tôi Thu Thập:

Chúng tôi thu thập những thông tin sau:
Tên: Chúng tôi thu thập tên của bạn cho mục đích nhận dạng.
Số liên hệ: Chúng tôi thu thập số liên lạc của bạn để liên lạc, đặc biệt cho phần “Liên hệ với chúng tôi”.

Cách Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua:
Biểu mẫu liên hệ: Thông tin được thu thập khi bạn gửi biểu mẫu liên hệ trên phần “Liên hệ với chúng tôi”.

Mục đích Của Việc Thu Thập dữ Liệu:

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn cho mục đích duy nhất là liên lạc và trả lời các câu hỏi của bạn thông qua phần “Liên hệ với chúng tôi”.

Sử Dụng và Chia sẻ dữ Liệu:

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Thông tin của bạn được sử dụng nghiêm ngặt cho mục đích liên lạc với bạn.

Bảo Mật dữ Liệu:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ hoặc thay đổi trái phép. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào được truyền qua internet có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Truy Cập và Kiểm Soát:

Bạn có quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin được cung cấp trong phần “Liên hệ với chúng tôi”.

Cookie và Công Nghệ Theo Dõi:

Chúng tôi không sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác trên trang web của mình.

Quyền Riêng tư Của Trẻ em:

Trang web của chúng tôi không dành cho các cá nhân dưới độ tuổi 18. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu trữ thông tin từ trẻ vị thành niên.

Những Thay đổi đối Với Chính Sách Quyền Riêng tư:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình để phản ánh những thay đổi trong hoạt động và dịch vụ của chúng tôi. Mọi cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi đăng chính sách sửa đổi.

xemtructiepdaga.org ĐÁ GÀ THOMO 100% Thưởng Nạp Lần Đầu